•  หน้าหลัก

 •  เกี่ยวกับเรา

 •  โปรแกรมทัวร์

 • ทัวร์ฮ่องกง
  ทัวร์เซี่ยงไฮ้
  ทัวร์ฮาร์บิน
  ทัวร์คุนหมิง คานาสือ
  ทัวร์ไต้หวัน
  ทัวร์เกาหลี
  ทัวร์ญี่ปุ่น
  ทัวร์เวียดนาม
  ทัวร์พม่า
  ทัวร์บาหลี
  ทัวร์ดูไบ
  ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์จอร์แดน
  ทัวร์อียิปต์
  ทัวร์อเมริกา
  ทัวร์สิงคโปร์
  ทัวร์มาเลเซีย
  ทัวร์แอฟริกาใต้
  ทัวร์ยุโรป ยุโรปตะวันออก
  ทัวร์ปักกิ่ง
  ทัวร์กวางเจา ซีอาน
  ทัวร์เฉินตู จิ่วจ่ายโกว
  ทัวร์กุ้ยหลิน
  ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย
  ทัวร์ออสเตรเลีย
  ทัวร์รัสเซีย
  ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์ลาว
  ทัวร์ภายในประเทศ

 •  วีซ่า

 •  โปรโมชั่น


 •  แพ็คเกจทัวร์


 •  ติดต่อเรา


 •  

   

   

  ติดต่อสอบถามโทร. 02 6934006-7 Mobile 089 969 0381-3 จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00น. เสาร์ 09.00-16.00น. 

   

  ทัวร์บาหลี The Paradise of Tropical Island...Bali 4วัน 3คืน

  สถานที่ตั้ง : ทัวร์บาหลี บาหลี

  ราคา : 25,900 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม : ทัวร์บาหลี เยือนเกาะสวรรค์ บาหลี พบกับวัมนธรรมที่เก่าแก่สวยงาม

   

  The Paradise of Tropical Island….Bali

  4Days 3Nights

  วันแรก

  กรุงเทพฯ-เกาะบาหลี (เดนปาซาร์) ...สวนวิษณุการูด้า-ชมอาทิตย์อัสดงที่ “หน้าผาอุรุวาตู”...

  06.30 น.

  คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โซนผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ D “สายการบินไทย” เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านสมาชิก ณ จุดนัดหมาย

  08.40 น.

  เหินฟ้า สู่เกาะบาหลี โดยบริการเอื้องหลวง“สายการบินไทย” เที่ยวบินที่ TG 431 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน เวลาท้องถิ่นของเกาะบาหลีเร็วกว่าเวลาของประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

  14.00 น.

  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตินูราลัย(เดนปาซาร์) เกาะบาหลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเข้าสู่ที่พัก HARRIS RIVER VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว (นักท่องเที่ยวชาวไทยและ กรุณาเข้าช่องตรวจคนเข้าเมืองสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ต้องทำวีซ่า)

  15.30 น.

  นำท่านเดินทางสู่ทางตอนใต้ของเกาะ มุ่งหน้าสู่ หน้าผาอูรูวาตู ที่ตั้งอยู่ตรงแหลมทางตอนใต้ของเกาะบาหลี อันเป็นที่ตั้งของ 1 ใน 6 วัดศักดิ์สิทธิ์ของชาวบาหลี (สำหรับชาวต่างชาติและต่างศาสนาไม่สามารถเข้าสู่บริเวณภายในตัววัดได้) และยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของมหาสมุทรอินเดียใต้อีกด้วย ระหว่างทางแวะเที่ยว สวนวิษณุการูด้า ที่ท่านจะได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกกับรูปปั้นขนาดใหญ่ของพระวิษณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจ้าสูงสุดของชาวฮินดู ใกล้ๆ กันยังมีรูปปั้นของเทพการูด้า (นกครุฑ) เทพเจ้าแห่งอิสระเสรีภาพของชาวฮินดู ซึ่งเป็นพาหนะของพระองค์ แล้วนำท่านประทับใจกับภาพความงามยามพระอาทิตย์ใกล้ลาลับขอบฟ้า พร้อมเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

  ค่ำ

  บริการ อาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารทะเล“จิมบาลัน คาเฟ่” ณ ริมชายหาดจิมบาลัน ที่บริการท่านด้วยเมนูพิเศษ “กุ้งล้อบเตอร์บาหลี” ท่านละ 1 ตัว (น้ำหนัก 350 กรัม) และเมนูซีฟู๊ดรสเลิศสไตล์บาลีเซียน หลังอาหาร นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก… ราตรีสวัสดิ์

  วันที่สอง

  บาหลี ...ระบำสิงโต-ภูเขาไฟคินตามานี-วิหารน้ำพุ-ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง (ตลาดปราบเซียน)-ถ้ำช้าง

  เช้า

  บริการ อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านบาตูบูรัน เพื่อชมการแสดง ระบำสิงโต“บารองค์ด๊านซ์” การแสดงพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของเกาะบาหลี ซึ่งนำเสนอเรื่องราวการต่อสู้ของเทพเจ้าแห่งความดีและความชั่วร้าย สลับฉากด้วยการร่ายรำแบบบาลีเซียนดั้งเดิม การแสดงตลกของนักแสดง ซึ่งดำเนินเรื่องโดยการบรรเลงดนตรีจากวงมโหรีพื้นบ้านชุดใหญ่ หลังจบการแสดง นำท่านเยือน หมู่บ้านท็อปปาติ ชมสาธิตการย้อมและเพ้นท์ผ้าบาติกแบบพื้นเมือง และเลือกซื้อสินค้าโอทอปต่างๆ ของชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็น เสื้อบาติก, ผ้าบาติก (ผืน), ผ้าโพกศีรษะของท่านสุภาพบุรุษ, ของที่ระลึก ฯลฯ สมควรแก่เวลา นำท่านออกเดินทางสู่ภูเขาไฟคินตามานี ตามเส้นทางที่ลดเลี้ยวไปตามไหล่เขา ระหว่างทางผ่านชมหมู่บ้านของชาวบาลีเซียนมากมาย หากมีเวลาแวะเยี่ยมชม หมู่บ้านมาส ชมการสาธิตการแกะสลักไม้แบบพื้นเมือง, หมู่บ้านเซลุค ชมการแกะสลักเครื่องประดับเงินและทอง และ หมู่บ้านอูบุด แหล่งสร้างสรรค์งานศิลป์ด้านวาดภาพสีน้ำมันจากเหล่าจิตรกรฝีมือดีของเกาะบาหลี

  13.00 น.

  บริการ อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง “เลควิว” พร้อมชมทิวทัศน์อันแสนงดงามของ ภูเขาไฟคินตามานี ที่ยังคงร่องรอยความเสียหายจากการระเบิดครั้งใหญ่ในอดีต และทิวทัศน์อันงดงามของ ทะเลสาบบาตูร์ ทะเลสาบใหญ่กลางหุบเขาท่ามกลางแมกไม้เขียวขจี สายหมอก และอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี...

  14.30 น.

  นำท่านเดินทางสู่ วัดเทมภัคศิวลึงค์(วัดน้ำพุ) วัดฮินดูโบราณที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเกาะบาหลี ชมบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที่ตั้งอยู่บนเขาใกล้ๆ ตัววิหาร ชมบ่ออาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ชำระร่างกาย ซึ่งชาวบาหลีเชื่อว่าสามารถรักษาโรคภัยและผิวพรรณให้เปล่งปลั่งงดงาม ประทับใจ… ไปกับการตกแต่งวัดในแบบสไตล์บาหลีเซียนแท้ๆ ที่งดงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร จากนั้นอิสระ... ให้เวลาท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูกมากมายกว่า 300 ร้าน เช่น ผ้าพันคอ ผ้าโสร่งพื้นเมือง กระเป๋าหนัง ตุ๊กตาไม้แกะสลัก พวงกุญแจ ฯลฯ ที่ ตลาดน้ำพุ (ตลาดปราบเซียน) สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมือง ระหว่างทางท่านจะได้พบเห็นชีวิตชาวบาหลีในชนบทตลอดสองข้างทางที่รถแล่นผ่าน ประทับใจไปกับชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายเหมือนเช่นอดีตตลอดสองข้างทาง หากมีเวลาแวะนำท่านเข้าชม ถ้ำช้าง อีกหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่ในสมัยศตวรรษที่ 11 อันเคยมีอดีตเกี่ยวพันธ์กับทั้งศาสนาพุทธและศาสนาฮินดู

  ค่ำ

  บริการ อาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน“ฟอร์มูซ่า” หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก HARRIS RIVER VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว ราตรีสวัสดิ์…

  วันที่สาม

  บาหลี ...วัดทามานอายุน-ทะเลสาบเบดูกัล ชมวัดอูรุนาดู-วิหารลอยน้ำ “ทานาล็อท”...

  เช้า

  บริการ อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านเม็งวี หมู่บ้านเล็กๆ ที่เคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรเม็งวีในอดีต ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบบาลีเซียน ณ วัดทามานอายุน ซึ่งเป็นอดีตวัดหลวงของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวี หลังจากนั้นเดินทางขึ้นเขา มุ่งหน้าสู่ ทะเลสาบเบดูกัล ทะเลสาบเล็กๆ ที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาเขียวขจีอันร่มรื่นเย็นสบายตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศชื่อดังของเกาะบาหลี ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับภาพอันสวยงามของ นาขั้นบันได ที่สวยงามโดดเด่นและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก หมู่บ้านเล็กๆ ตลอด 2 ข้างทางที่มีชีวิตความเป็นอยู่อันเรียบง่ายและยังมีความผูกพันกับศาสนาอย่างลึกซึ้ง และวัดโบราณน้อยใหญ่กว่า 1,000 วัด อันเป็นเสน่ห์ที่แสนเย้ายวนใจให้นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกเข้ามาเยือนดินแดนแห่งนี้ตลอดทั้งปี แล้วนำท่านชมความสวยงามของทะเลสาบแสนสวยกลางหุบเขา ซึ่งเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อหลายพันปีมาแล้ว...

  เที่ยง

  บริการ อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง “เมนทารี”

  บ่าย

  ให้ท่านได้บันทึกภาพกับ วัดอุรุนาดู วัดโบราณเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพีแห่งสายน้ำ ท่ามกลางทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลสาบเบดูกัล สายหมอกที่โปรยปรายปกคลุมตลอดทั้งปี และธรรมชาติอันร่มรื่นงดงาม (หากสนใจเช่าขับเรือชมทิวทัศน์รอบๆทะเลสาบ ติดต่อสอบถามได้กับหัวหน้าทัวร์) สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมือง ระหว่างทางแวะชมความสวยงามของ วัดทานาล็อท วัดฮินดูศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนโขดหินกลางมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นที่สิงสถิตของงูเทพเจ้า โดยท่านสามารถเดินเข้าชมเชิงทางขึ้นวิหารได้ในยามน้ำลด มีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพสวยของตัววิหาร และวิวทิวทัศน์ชายฝั่งทะเล ณ ยามอาทิตย์ใกล้ลาลับขอบฟ้า ที่ดูงดงามเปี่ยมล้นด้วยมนต์เสน่ห์ไม่มีที่ใดในโลกเสมอเหมือน...!! หรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ที่มีทั้งแบบสินค้า พื้นเมืองและสินค้าแบรนด์ดังให้ท่านได้ชมและซื้อหามากกว่า 100 ร้าน...

  ค่ำ

  บริการ อาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน“โกลด์เด้น” หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก HARRIS RIVER VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือหากท่านยังไม่เหนื่อยจนเกินไป ขอเชิญเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศและสีสันในยามค่ำคืนของเกาะบาหลีที่ย่านคูต้าสแควร์ ห้างสรรพสินค้ามาตาฮารี หรือถนนเลอกียัน (Legian Street) ถนนคนเดินที่มีระยะทางยาวกว่า 1 กิโลเมตร ซึ่งท่านจะได้พบกับสินค้าต่างๆ เช่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน ของที่ระลึกแปลกๆ เก๋ๆ และอื่นๆ อีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อหาและต่อรองราคาตามใจชอบ ราตรีสวัสดิ์…

  วันที่สี่

  เกาะบาหลี-กรุงเทพฯ

  เช้า

  บริการ อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร อิสระ... เชิญท่านพักผ่อน เล่นน้ำทะเล เดินเล่นริมชายทะเล ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง หรือเชิญท่านผ่อนคลายความเครียดและบำรุงผิวพรรณตามศาสตร์และศิลปะแบบบาลีเซียนแท้ๆ ด้วยการนวดสมุนไพรบำบัด “อาโรมาเทอราปี” ในสไตล์แบบบาหลีแท้ๆ ตามอัธยาศัย (รายการนี้ไม่รวมในค่าบริการทัวร์)

  13.00 น.

  บริการ อาหารกลางวันแบบติ่มซำสไตล์แบบกวางตุ้ง ณ ภัตตาคารอาหารจีน หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตินูราลัย เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย ระหว่างทางชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ อันเป็นสัญลักษณ์ของเกาะบาหลี

  16.40 น.

  เหินฟ้า กลับสู่กรุงเทพฯ โดยบริการเอื้องหลวง“สายการบินไทย” เที่ยวบินที่ TG 432

  19.35 น.

  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…

  กำหนดการเดินทาง

  อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ 25,900 บาท

  อัตรานี้รวม
  -ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินไทย (ชั้นประหยัด)
  -ค่าที่พักระดับมาตรฐาน จำนวน 3 คืน
  -ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
  -ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 9 มื้อ (ตามที่ระบุ)
  -ค่าพาหนะนำเที่ยวตามเส้นทางที่ระบุ
  -ค่าภาษีสนามบิน+ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ณ วันที่ 1 ส.ค. 52)
  -ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
  -ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

  อัตรานี้ไม่รวม
  -ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมขออนุญาตที่กลับเข้าสู่ประเทศไทยของคนต่างด้าว
  -ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าสู่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย (สำหรับคนต่างชาติ และคนต่างด้าว)
  -ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกเหนือจากรายการ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่ามินิบาร์, ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ฯลฯ
  -ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่ม
  -ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 5 USD/ท่าน/วัน, คนขับรถท้องถิ่น 5 USD/ท่าน/วัน และหัวหน้าทัวร์ 5 USD/ท่าน/วัน
  -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการ 3%

   

  Print

   

    382 Nice I Building, 3 C Floor, Ratchadapisek Road, Samsennok, Huaykwang, Bangkok, Thailand 10310
  Tel.+(66)(0)-2-693-4006-7   Fax.+(66)(0)-2-693-4008   E-mail: gm@thephoenix999.net
  TAT License no. 11/06102